Arhivă | noiembrie 2012

My book: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL UNEI INSTITUŢII ŞCOLARE

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

ÎN CADRUL UNEI INSTITUŢII ŞCOLARE

Imagine1049

Rezumat

Lucrarea de faţă abordează  un domeniu al managementului, respectiv  cel al resurselor umane din cadrul unei unităţi şcolare şi încearcă să surprindă complexitatea sistemului de învăţământ, unde atât educaţii cât şi educatorii (resursele umane) devin cadre de analiză a managementului resurselor umane, în condiţiile unei legislaţii în continuă schimbare.

Pentru a ajunge la aspectele concrete privind managementul resurselor umane dintr-o unitate şcolară, lucrarea trece în revistă principiile teoretice pe care se bazează maniera de gestionare a acestor resurse într-o organizaţie, de la planificare şi recrutare de personal până la evaluarea performanţelor. Intenţia este aceea de a sublinia aplicabilitatea teoriilor generale din domeniul managementului resurselor umane la specificul organizaţiei şcolare. Particularizarea se realizează prin trimitere concretă la caracteristicile unei unităţi şcolare complexe, ce cuprinde mai multe niveluri de şcolaritate şi categorii diverse de personal: didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. De altfel, capitolul al treilea al lucrării oferă chiar câteva exemple de bună practică în gestionarea resurselor umane într-o instituţie de învăţământ preuniversitar, exemple armonizate cu schimbările legislative, metodologice şi procedurale din ultimii ani în acest domeniu managerial.

Autor,

Prof. Teodora Estera Ursulică

http://atlaurian.wordpress.com/2012/12/05/lansare-de-carte-managementul-resurselor-umane-in-cadrul-unei-institutii-scolare/